Jeg er ikke vant til å få manus i retur, men det var ikke enkelt å finne et forlag til «De 700 kjevhendte menn – En bok om venstrehendte-«, før jeg  kontaktet Bjørn Ove Rydland og Elefantus Forlag.
Dette manuset ville du gjerne hjelpe til med. Du var til stede for meg og svarte lynkjappt på e-mailer som var skrevet langt etter normal arbeidstid.
Den ferdige boken ble så fin, en liten perle. Jeg har blitt møtt av en opplagt forlagssjef hver gang jeg har tatt kontakt, en forlagssjef som har hjulpet meg med alt det som skulle til for at resultatet skulle bli best mulig.
Noe som har vært spesielt gledelig, er hvor fort det har gått fra jeg sendte manuset til forlaget til jeg satt med et fint prøveeksemplar i hånden. Og all kontakt har vært per e-mail. Det var ikke nødvendig å dra fra Bergen til Moss for å samtale om den videre progresjonen.
Hjertelig takk Bjørn Ove, for den hjelpen du ga meg for å få dette bokprosjektet mellom to permer.