NY-ELEFANTUS-LOGO-sort-omriss-og-grønne-detaljer-liggende-liten

Handlekurven er tom

Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus - Praksis og teori

bokforside web5
480 ,- Forfatter: Bjørg Marit AndersenBjørg Marit Andersen

+

Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus; Praksis og teori, ISBN nr. 978-82-93274-64-3,

omhandler infeksjonsforebyggende og infeksjonsovervåkende prosedyrer, rutiner og retningslinjer tilpasset et optimalt smittevernnivå, nødvendig for å takle dagens mikrober i praktisk arbeid ved sykehus.

Den legger særlig vekt på forebyggende tiltak mot alvorlige sykehusinfeksjoner. Hvert kapittel er utstyrt med en praktisk del som viser til de viktigste tiltak ved prosedyrer og behandling, og en teoretisk, begrunnende del, med en oppdatert dokumentasjon som kan benyttes til videre studier og bakgrunn (evidens) for valg av infeksjonskontroll tiltak - etter behov.

Smittevern angår alle som arbeider direkte eller indirekte med pasienter; diagnostikk, behandling, isolasjonstiltak, operasjoner, utstyr, medikamenter, renhold, tekstiler, transport, portørtjeneste, mat og vann, bygg og vedlikehold, osv.

Sykehusinfeksjoner øker. I dag påvises de fleste alvorlige sykehusinfeksjoner etter utskrivelse fra sykehuset, noe som medfører spredning av smitte til andre helsenivåer i samfunnet, og en mindre gunstig behandling av den aktuelle pasienten med infeksjon. Verden er liten og mikrober spres raskt.  En kontinuerlig og fullverdig sykehusberedskap som avgrenser farlige mikrober eller større utbrudd som pandemier er viktig.

Hygiene står sentralt med hensyn til smittevern for pasienter, besøkende og ansatte. Gode hygienerutiner, personlig smittevern, godt renhold og høy faglig hygienisk standard på behandling og pleie av pasienter er viktig for en god pasientsikkerhet og et trygt arbeidsmiljø.

Målgruppen er helsepersonell; leger, sykepleiere og andre helsefagarbeidere; studenter i helserelaterte fag, sykehusledere og helsebyråkrater, pasienter og pårørende.

Kortreiste bøker!

Vi bruker norsk trykkeri
Les mer

Se, hvor enkelt!

Vi hjelper deg gjennom prosessen med bokutgivelse. Les mer

Nett butikk

Kjøp bøker av oss. Vi kan også selge din bok! Gå til butikk

blank